Sözlükte "dergah" ne demek?

1. Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekkedergah